MAHASISWA PERLU DOMINAN  

Posted by Zulzaidi

Institut Pengajian Tinggi di Malaysia semakin bertambah daripada universiti yang ternama seperti UM, UIAM, UKM, USM, UPM, UUM sehinggakan kepada kolej-kolej swasta diwujudkan bagi menyambut seruan kerajaan untuk membina tamadun pendidikan yang jitu dan maju dan ia juga bertepatan di bawah pendekatan Islam Hadhari iaitu Pembangunan Modal Insan. Walaupun banyak graduan yang lulus dengan cemerlang dalam bidang akademik tetapi amat kurang sekali yang memahami isu serta masalah yang terdapat di dalam realiti masyarakat seperti isu kemiskinan, sosial pelajar sekolah yang semakin teruk dan meruncing, isu hiburan yang melampaui batas seperti Black Metal dan Punk, isu kehalalan produk makanan serta isu-isu kepenggunan yang tidak terjawab lagi oleh mahasiswa sehingga hari ini.
Kita tidak sedar bahawa dilapangan masyarakat amat memerlukan mahasiswa Institusi Pengajian Tinggi untuk membantu membina kesedaran masyarakat dalam membina sebuah negara yang utuh dan kukuh yang mampu membantu kerajaan di bawah pemerintahan Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi di bawah cogan kata Cemerlang, Gemilang dan Terbilang. Ini jelas dapat dilihat di dalam masalah banjir yang melanda Negara kita baru-baru ini hanya segelintir mahasiswa sahaja yang sanggup turun kelapangan mencari sumbangan dari pelbagai pihak bagi meringankan bebanan mangsa-mangsa banjir ini. Begitu juga dengan isu kepenggunaan yang mana masyarakat telah didedahkan sekian lama terhadap isu dan masalah kepenggunaan yang amat kritikal seperti masalah FUN, FOOD, FASHION yang kurang diberi perhatian oleh mahasiswa yang telah mengetahui isu-isu ini secara terperinci dalam sistem pelajaran di peringkat Institusi Pengajian Tinggi kepada masyarakat.
Persoalan yang timbul kenapa mahasiswa tidak terlibat dalam isu dan masalah di dalam realiti masyarakat telah terjawab sekian lama iaitu ungkapan MALAS, pihak Kementerian Pengajian Tinggi dan pihak universiti membuka ruang seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk beraksi di dalam masyarakat bagi membantu masyarakat dalam meleraikan sesuatu isu dan masalah dari sudut kaca mata mahasiswa. Persatuan dan kelab di Institusi pengajian tinggi bukan hanya tertumpu di dalam kampus sahaja tetapi perlu meluaskan skop keperingkat nasional malahan jika mampu dibawa keperingakat global seperti isu FTA, Palasten, dan lain-lain isu lagi . Persatuan dan kelab yang ada di Institusi pengajian tinggi bukan hanya duduk dibangku dan baca buku serta program disekitar kampus sahaja tetapi boleh memainkan peranan yang telah diberikan semaksima mungkin sebagai contoh menjalankan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan seperti Operasi Khidmat Masyarakat (OPKIM) yang mana mahasiswa mampu mengetahui isu dan masalah masyarakat dari akar umbi dan boleh menilai dari kaca mahasisiwa supaya isu dan masalah itu ditangani dan diambil perhatian serta tindakan dengan jayanya. Dato’ Dr. Abdul Hamid Othman penasihat agama kepada Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi di dalam ucapan perasmian Muktamar Kebangsaan Amal Islami 2007 anjuaran Yayasan dakwah Islamiah Malaysia di Hotel Grand Season Kuala Lumpur menyatakan bahawa sistem demokrasi yang dibawa oleh negara Malaysia bukan hanya terhadap politik tetapi juga sistem pendidikan dan sewajarnya mahasiswa memahami bahwa demoksari pendidikan ini adalah mampu untuk membentuk sebuah Negara Islam yang maju dan syumul. Dapat kita lihat bahawa ruang dan peluang telah diberikan oleh kerajaan kepada mahasiswa untuk membantu masayarakat semampu mungkin dan ini juga mampu meningkatkan kualiti dan idealisme mahsiswa semaksima mungkin.
Kita selaku mahsiswa yang mempunyai pemikiran yang kritikal perlu memandang tinggi serta penting terhadap isu dan masalah masyarakat. Ini kerana mahasiswa juga merupakan sebahagian komponen terhadap masyarakat dan perlu untuk menyumbang terhadaap masyarakat daripada apa yang di pelajari di Institusi Pengajian Tinggi.masalah dan isu ini adalah isu bersama bukan hanya isu kerajaan dan NGO tetapi juga isu mahasiswa agar bantuan mahasiswa ini mampu meringan dan memudahkan kerja pelbagai pihak dan kita juga secara tidak langsung mengharumkan nama institusi pengajian tinggi yang kita belajar kerana kita mampu untuk mengaplikasikan apa yang kita perolehi di Institusi Pengajian Tinggi ke lapangan masyarakat.

ZULZAIDI BIN MAHMOD
KETUA KOORDINATOR
JARINGAN NASIONAL BELIA MAPAN

Email: matnyum@yahoo.com
HP : 012-5002954
4JANUARI2008

This entry was posted on 8:56 PM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments